REGLEMENT

Algemeen

 • De dansschool is niet verantwoordelijk voor diefstal van meegebrachte voorwerpen/goederen.
 • De dansschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of beschadiging van materiële voorwerpen/goederen meegebracht door de danser.
 • De dansschool is niet verantwoordelijk voor ongevallen buiten de danszaal. De danser is wel verzekerd voor ongevallen binnen de danszaal (indien lidgeld betaald is). Geen betaling = geen verzekering! Deze verzekering geldt niet voor letsels veroorzaakt door grote juwelen, niet aangepast schoeisel,…
 • De dansschool mag foto’s van uw kind(eren) online publiceren op de website en/of sociale media, gebruiken voor reclamemateriaal,… Indien u dit uitdrukkelijk niet wenst moet u de dansschool hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Inschrijving

 • Dansschool Exentric werkt met het ledenbeheersysteem SWINGIT. Hierop heeft elke danser zijn persoonlijk account en kan hij/zij zich inschrijven voor verschillende danslessen voor zijn/haar leeftijd.
 • De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • De inschrijving is definitief voor het volledig dansseizoen (september t.e.m. juni).
 • Het is enkel mogelijk te wisselen van dansstijl of lesuur in onderling overleg.
 • Door in te schrijven via SWINGIT en het betalen van het lesgeld, bevestig je je definitieve inschrijving.
 • Lesgelden kunnen gedeeltelijk teruggevorderd worden mits voorleggen van een doktersattest + medisch verslag. Doktersattest alleen volstaat niet. Welk bedrag wordt terugbetaald, wordt enkel en alleen bepaald door Dansschool Exentric en is definitief.
 • Indien een gedeeltelijke of volledige terugbetaling gebeurt zoals hiervoor beschreven, wordt steeds een administratiekost van €30 aangerekend daar dit reeds gemaakte kosten zijn.
 • Na inschrijving is de deelnemer het volledige lesgeld verschuldigd. Door de inschrijving voor een dansles gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van de dansschool en wordt hij/zij verondersteld deze na te leven.
 •  Betaling van het lesgeld dient na de proefles te geschieden, tenzij de dansschool een andere termijn met de deelnemer is overeengekomen. Indien deze betaling niet tijdig gebeurt, wordt de danser de toegang tot de lessen geweigerd.

Danslessen

 • Het dansseizoen start de tweede week van september en loopt t.e.m. de laatste week van mei. De data worden door Dansschool Exentric aan de start van het dansseizoen gecommuniceerd.
 • Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen is er geen dansles, tenzij bij uitzonderingen (deze worden door de danscoach zelf gecommuniceerd naar de leden).
 • De dansschool mag een les annuleren indien daar een gegronde reden (waaronder overmachtssituaties) voor is. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, overlijden, ziekte, examens, repetities en dergelijke. In het geval van een (aangekondigde) annulering voor aanvang van de les heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van het lesgeld.
 • De dansschool zal in eerste instantie altijd proberen om de dansles te laten overnemen of te verplaatsen naar een ander moment.
 • Kleuters en kids worden verwacht naar het toilet te zijn geweest vooraleer de dansles start!

Danszalen

 • Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.
 • De leden houden de danszalen proper. De dansers worden altijd afgezet aan de deur van de danszaal, enkel de ouders van de kleuters en kids zijn toegelaten in de danszaal voor het helpen omkleden.
 • Ouders of personen die geen leerling zijn, mogen de danszaal niet betreden.
 • Dranken en versnaperingen mogen alleen gebruikt worden in de cafetaria. Kauwgum is verboden. Enkel drinkwater is toegestaan in de danszalen.

Danskledij

Alle dansers dragen gepaste danskledij:

 • Een legging, losse broek of short
 • GEEN jeansbroeken toegelaten in de danslessen
 • Een topje, T-shirt of blouseje
 • Geen buitenschoeisel in de danszaal:
  • Kleuters & kids: Blote voeten, sokken of demi-pointes
  • Ballet: uniform: roze maillot, roze balletpakje, demi-pointes (vrijblijvend roze rokje).
  • Juniors, Teens en Adults naargelang de dansstijl:
   • Urban: (propere!) sneakers en losse sportieve kledij
   • Moderne Dans: blote voeten of voetstukjes

Tip: Koop voetstukjes niet te groot. Deze moeten aansluitend om de voet zitten en lopen ook wat in bij gebruik. Voor aankoop verwijzen wij door naar https://www.petrouchka-dans.be/contact, maar ook in de Decathlon zijn deze te vinden.

Dansshows

 • Elk jaar werkt Dansschool Exentric toe naar een dansshow. Alle dansers worden verwacht mee te doen aan deze show. Indien dit niet mogelijk is moeten de ouders van de betrokken danser dit voor eind december via mail communiceren aan de dansschool.
 • Houd er rekening mee dat wanneer een danser niet deelneemt aan de show, deze op bepaalde momenten tijdens de lessen niet kan actief zal kunnen meedoen (passen kledij, podiumopstelling overlopen, algemene repetitie, generale repetitie,…).
 • Toegangsgelden van dansvoorstellingen worden niet terugbetaald of omgeruild.

Dansshows 2023-2024:

Het optreden gaat door op 11 en 12 mei. Er zullen 3 shows zijn waarvan 2 op zaterdag en 1 op zondag.

De Generale repetitie gaat door op vrijdag 10 mei. Leden zijn verplicht om deel te nemen aan de generale repetitie.

In de week voor de dansshows vinden er heel wat extra repetities plaats, waaronder de algemene podiumrepetitie.  Gelieve deze week dan ook vrij te houden. De extra repetities worden tijdig gecommuniceerd naar alle groepen.

Onderlinge communicatie

 • De belangrijkste communicatie verloopt via e-mail. De dansers en ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het bezorgen van de juiste gegevens voor de communicatie. Dit gebeurt door het correct invullen/aanpassen van het SWINGIT-account De gegevens worden door Dansschool Exentric bewaard voor het dansseizoen waarvoor de danser is ingeschreven. Om boekhoudkundige redenen worden de gegevens voor 5 jaar bewaard. Indien de ouders meerdere contactpersonen willen opgegeven, dienen zij dit zelf te communiceren via mail. Wanneer ouders met ons communiceren via mail (algemeen e-mailadres: info@dansschoolexentric.be), dienen ze steeds de naam van de danser en de groep(en) waar hij/zij lid van is te vermelden.
DOOR BETALING VAN HET LESGELD VERKLAART U BEKEND EN AKKOORD TE ZIJN MET DIT REGLEMENT.

Gedragscode

Waarom een gedragscode voor onze dansschool?

Als recreatieve dansschool richten wij ons tot de recreatieve sporter in al zijn diversiteit. Wij zijn er ons dan ook van bewust van dat sport voor een deel van onze leden een doel op zich is, voor andere leden een middel voor het verwezenlijken van andere doelstellingen. Wij bieden dans aan op laagdrempelige wijze, in een aangename en ontspannen sfeer. Wij vinden het daarom belangrijk dat elke danser zich, binnen onze dansschool, welkom en aanvaard voelt en met plezier en op zijn/haar eigen niveau op kwaliteitsvolle, recreatieve wijze bij ons kan dansen.

Dansers

Houding
 • Toon respect voor je lesgever en andere dansers.
 • Gebruik steeds een beleefd taalgebruik t.o.v. je lesgever en andere dansers.
 • Maak schoon wat je vuil hebt gemaakt.
 • Vorm met je mededansers een hechte groep.
 • Pesten, racisme, discriminatie, agressie in woorden of daden, intimidatie en fysiek geweld worden niet geduld.
 • Neem geen dingen van een ander, dat is stelen.
Trainingen
 • Wees tijdig aanwezig in de danslessen.
 • Verwittig je danscoach op tijd als je niet kan komen.
 • Help de trainer met het opruimen van het materiaal na de training.
 • Heb een positieve houding naar andere dansers. Geef geen kritiek, maar moedig elkaar aan.
 • Doe gemotiveerd mee aan alle oefeningen en geef je steeds 100%.
 • Draag zorg voor het clubmateriaal dat je mag gebruiken.
Wedstrijden en evenementen
 • Onsportiviteit van een ander mag nooit een reden zijn om zelf onsportief te zijn.
 • Wees blij met een overwinning/succes, laat je niet ontmoedigen door een tegenslag.
 • Respecteer de gemaakte regels en afspraken.

 

NEEN TEGEN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG!

Iedereen binnen onze dansschool moet zich veilig voelen. Daarom is het voor ons belangrijk om elke vorm van ongewenst gedrag, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging enzovoort zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag binnen onze organisatie vragen we om dit meteen bij iemand van de dansschool te signaleren. Wij zullen hier op een discrete en correcte manier mee omgaan om het gedrag te stoppen en in de toekomst te vermijden.

DOOR BETALING VAN HET LESGELD VERKLAART U BEKEND EN AKKOORD TE ZIJN MET DEZE GEDRAGSCODE.