Dansseizoen 2020-2021

Algemeen

 • De dansschool is niet verantwoordelijk voor diefstal van meegebrachte voorwerpen/goederen.
 • De dansschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of beschadiging van materiële voorwerpen/goederen meegebracht door de danser.
 • De dansschool is niet verantwoordelijk voor ongevallen buiten de danszaal. De danser is wel verzekerd voor ongevallen binnen de danszaal (indien lidgeld betaald is). Geen betaling = geen verzekering! Deze verzekering geldt niet voor letsels veroorzaakt door grote juwelen, niet aangepast schoeisel,…
 • De dansschool mag foto’s van uw kind(eren) online publiceren op de website en/of sociale media, gebruiken voor reclamemateriaal,… Indien u dit uitdrukkelijk niet wenst moet u de dansschool hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Inschrijving

Dansschool Exentric werkt met het ledenbeheersysteem SWINGIT. Hierop heeft elke danser zijn persoonlijk account en kan hij/zij zich inschrijven voor verschillende danslessen voor zijn/haar leeftijd. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De inschrijving is definitief voor het volledig dansseizoen (september t.e.m. juni). Het is enkel mogelijk te wisselen van dansstijl of lesuur in onderling overleg. Door in te schrijven via SWINGIT en het betalen van het lesgeld, bevestig je je definitieve inschrijving. Lesgelden kunnen gedeeltelijk teruggevorderd worden mits voorleggen van een doktersattest + medisch verslag. Doktersattest alleen volstaat niet. Welk bedrag wordt terugbetaald, wordt enkel en alleen bepaald door Dansschool Exentric en is definitief. Indien een gedeeltelijke of volledige terugbetaling gebeurt zoals hiervoor beschreven, wordt steeds een administratiekost van €30 aangerekend daar dit reeds gemaakte kosten zijn. De leden van het voorgaande jaar krijgen een voorrangsmoment voor inschrijving. Bij voorinschrijving dient het lesgeld onmiddellijk betaald te worden. Indien de dansers graag eerst een proefles willen volgen kan dit niet via de voorinschrijvingen. Betaling van het lesgeld dient na de proefles te geschieden, tenzij de dansschool een andere termijn met de deelnemer is overeengekomen. Indien deze betaling niet tijdig gebeurt, wordt de danser de toegang tot de lessen geweigerd. Na inschrijving is de deelnemer het volledige lesgeld verschuldigd. Door de inschrijving voor een dansles gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van de dansschool en wordt hij/zij verondersteld deze na te leven.

Danslessen

Het dansseizoen start de tweede week van september en loopt t.e.m. de laatste week van mei. De data worden door Dansschool Exentric aan de start van het dansseizoen gecommuniceerd. Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen is er geen dansles, tenzij bij uitzonderingen (deze worden door de danscoach zelf gecommuniceerd naar de leden). De dansschool mag een les annuleren indien daar een gegronde reden (waaronder overmachtssituaties) voor is. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, overlijden, ziekte, examens, repetities en dergelijke. In het geval van een (aangekondigde) annulering voor aanvang van de les heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van het lesgeld. De dansschool zal in eerste instantie altijd proberen om de dansles te laten overnemen of te verplaatsen naar een ander moment.

Kleuters en kids worden verwacht naar het toilet te zijn geweest vooraleer de dansles start!

Danszalen

Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden. De leden houden de danszalen proper. De dansers worden altijd afgezet aan de deur van de danszaal, enkel de ouders van de kleuters en kids zijn toegelaten in de danszaal voor het helpen omkleden. Ouders of personen die geen leerling zijn, mogen de danszaal niet betreden. Dranken en versnaperingen mogen alleen gebruikt worden in de cafetaria. Kauwgum is verboden. Enkel drinkwater is toegestaan in de danszalen.

Danskledij

Alle dansers dragen gepaste danskledij:

 • Een legging, losse broek of short
 • GEEN jeansbroeken toegelaten in de danslessen
 • Een topje, T-shirt of blouseje
 • Geen buitenschoeisel in de danszaal:
  • Kleuters & kids: Blote voeten, sokken of demi-pointes
  • Combokids naargelang de dansstijl: blote voeten, sneakers of demi-pointes
  • Juniors, Teens en Adults naargelang de dansstijl:
   • Urban: (propere!) sneakers
   • Moderne Dans: blote voeten of voetstukjes

Tip: Koop voetstukjes niet te groot. Deze moeten aansluitend om de voet zitten en lopen ook wat in bij gebruik. Voor aankoop verwijzen wij door naar https://www.petrouchka-dans.be/contact, maar ook in de Decathlon zijn deze te vinden.

Dansshows

Elk jaar werkt Dansschool Exentric toe naar een dansshow. Alle dansers worden verwacht mee te doen aan deze show. Indien dit niet mogelijk is moeten de ouders van de betrokken danser dit voor eind december via mail communiceren aan de dansschool. Houd er rekening mee dat wanneer een danser niet deelneemt aan de show, deze op bepaalde momenten tijdens de lessen niet kan actief zal kunnen meedoen (passen kledij, podiumopstelling overlopen, algemene repetitie, generale repetitie,…).  Toegangsgelden van dansvoorstellingen worden niet terugbetaald of omgeruild.

Dansshows 2020-2021: weekend van 14, 15 en 16 mei 2021.

In de week voor de dansshows vinden er heel wat extra repetities plaats, waaronder de algemene podiumrepetitie.  Gelieve deze week dan ook vrij te houden.
De extra repetities worden tijdig gecommuniceerd naar alle groepen.

Onderlinge communicatie

De belangrijkste communicatie verloopt via e-mail. De dansers en ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het bezorgen van de juiste gegevens voor de communicatie. Dit gebeurt door het correct invullen/aanpassen van het SWINGIT-account De gegevens worden door Dansschool Exentric bewaard voor het dansseizoen waarvoor de danser is ingeschreven. Om boekhoudkundige redenen worden de gegevens voor 5 jaar bewaard. Indien de ouders meerdere contactpersonen willen opgegeven, dienen zij dit zelf te communiceren via mail. Wanneer ouders met ons communiceren via mail (algemeen e-mailadres: info@dansschoolexentric.be), dienen ze steeds de naam van de danser en de groep(en) waar hij/zij lid van is te vermelden.

DOOR BETALING VAN HET LESGELD VERKLAART U BEKEND EN AKKOORD TE ZIJN MET DIT REGLEMENT.

Sorry, the comment form is closed at this time.